ARBO

De Arbeidsomstandighedenwet (kortweg, Arbowet) is het uitgangspunt voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. De Arbowet is van toepassing op alle werkgevers en werknemers in Nederland. De juiste arbeidsomstandigheden hebben een positieve invloed op het voorkomen van ziekteverzuim en ongevallen, maar ook zeker op de motivatie van werknemers.

De Arbowet is een kaderwet, wat betekent dat er algemene bepalingen in staan over het arbobeleid van een organisatie. Deze wettelijke kaders dient een organisatie te vertalen naar een eigen beleid dat afhankelijk is van de eigen situatie. De Arbowet is ontstaan uit de richtlijnen van de Europese Unie en richt zich zoveel mogelijk op concrete doelvoorschriften. Deze doelvoorschriften bepalen de mate van bescherming die de werkgevers moeten bieden. Een voorbeeld is het werken op een hoogte van meer dan 2,5 meter, waarbij bescherming tegen valgevaar verplicht is.

Sinds 1 juli 2005 is de Arbowet aangepast om beter te voldoen aan de Europese “Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk” (nummer 89/391/EEG). Deze richtlijn komt uit 1989. Deze richtlijn regelt de arbeidsomstandigheden voor de Europese Unie (EU) zodat voor alle werknemers binnen de EU een zekere kwaliteit aan arbeidsomstandigheden gewaarborgd is. Met de wijziging per 1 juli 2005 vervalt de plicht voor ondernemers om aangesloten te zijn bij een arbodienst.  Een ondernemer mag nu ook zelf de Arbo taken uitvoeren, al blijven er taken waarvoor hij een bedrijfsarts in moet schakelen. Daarnaast wordt de preventiemedewerker verplicht.

De Arbowetgeving bestaat uit drie delen:

 • de Arbeidsomstandighedenwet;
 • het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit);
 • de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling).

Eén van de wettelijke verplichtingen voor een werkgever is het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Een RI&E brengt de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie in kaart.

AMVM Advies heeft veel ervaring en expertise als het aankomt op arbeidsomstandigheden en is de ideale partner voor het uitvoeren en toetsen van een RI&E. Een RI&E is een van de vele voorbeelden waarbij AMVM Advies u van dienst kan zijn. AMVM Advies staat voor u klaar op de volgende gebieden:

 • uitvoeren en toetsen van risico inventarisatie en evaluatie (RI&E);
 • uitvoeren en toetsen van aanvullende risico inventarisaties en evaluaties (ARIE);
 • metingen schadelijk geluid;
 • werkplek onderzoek;
 • veiligheidscultuurmetingen;
 • bedrijfsnoodplannen;
 • explosieveiligheidsdocument;
 • klimaat- en blootstellingonderzoek;
 • fysieke belasting;
 • VCA certificeringen;
 • implementatie OSHAS 18001.