Kwaliteitsmanagement

Een goed ontwikkeld systeem voor kwaliteitsmanagement is onmisbaar voor elke organisatie. Diverse certificeringen geven hier richting aan. De kwaliteit van diensten, producten, processen en systemen wordt hierbij onder de loep genomen. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in kwaliteitsmanagement en helpen klanten met het opzetten van een nieuw of vernieuwd systeem.

 

Kwaliteitsmanagementsysteem

Een kwaliteitsmanagementsysteem is, volgens ISO 9001, een overzichtelijk geheel van alle vereiste procedures, processen, beleid, resultaten en registraties binnen een organisatie. De onderlinge verbinding tussen de verschillende elementen moet logisch zijn. Het systeem helpt bedrijven om beleid te formuleren waarmee systematisch de kwaliteit of risico’s (Arbo, milieu en veiligheid) worden beheerst en prestaties verbeterd.

 

Voordelen van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem

Kies voor een gecertificeerd ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Dat heeft diverse voordelen, zoals:

 • Dit certificaat is hét bewijs dat je als bedrijf de kwaliteit volgens gestelde normen bewaakt en extern laat controlereen.
 • Voor (potentiële) klanten kan werken met een ISO gecertificeerd bedrijf als een enorm voordeel worden gezien. Het vergoot bovendien het vertrouwen in de organisatie.
 • De certificering houdt je als organisatie scherp, de kwaliteit wordt immers continu bewaakt.
 • Door processen duidelijk te omschrijven worden fouten voorkomen en zijn verantwoordelijkheden intern helder.
 • Bij aanbestedingen en offerterondes maken ISO-9001 gecertificeerde organisaties soms meer kans of wordt een certificering zelfs als eis gesteld.
 • De certificering laat de buitenwereld zien dat kwaliteit een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering (leveranciers, klanten, partners).
 • Medewerkers weten duidelijker wat hun verantwoordelijkheden zijn.

 

Kortom: een kwaliteitsmanagementsysteem dat zorgvuldig is ingebed binnen de organisatie heeft een grote meerwaarde. Met een goed systeem toon je aan dat je grip hebt op de kwaliteit van je processen en producten en dat je deze continu verbetert.

De ISO-certificeringen voor kwaliteit

 • ISO 9001:2015 is de norm voor kwaliteitsmanagement.
 • ISO 14001:2015 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem.
 • ISO 27001:2017 is de norm voor informatiebeveiliging.
 • CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot.