MILIEU

Het aanvragen van milieuvergunningen op grond van de Wet Milieubeheer is voor veel organisaties geen alledaagse bezigheid. Naast het aanvragen van milieuvergunningen is het aspect milieu in het algemeen een factor dat bij veel organisaties een steeds grotere rol speelt. Veel organisaties krijgen hierdoor te maken met de complexe milieuwetgeving.

AMVM Advies beschikt over ruime ervaring met betrekking tot het ondersteunen en begeleiden van verschillende activiteiten op het gebied van milieu. Zo kan AMVM Advies voor u toetsen of uw organisatie een inrichting type A, B of C is. Afhankelijk van dit type inrichting kunnen wij voor u een melding of vergunningsaanvraag indienen bij de overheid. Daarnaast kunnen wij u adviseren en begeleiden bij dit gehele traject. AMVM Advies heeft veel ervaring van het ondersteunen van zowel bedrijven als overheden inzake de Wet Milieubeheer en de Waterwet.

Verder kan AMVM u van dienst met de volgende activiteiten:

 • aanvragen milieuvergunningen Wet milieubeheer;
 • aanvragen vergunningen inzake de waterwet;
 • Advies en ondersteuning BRZO bedrijven;
 • Externe veiligheid;
 • ruimtelijke ordening projecten, bestemmingsplannen;
 • toetsing bouwbesluit;
 • akoestisch onderzoek;
 • energie onderzoek;
 • detachering vergunningverleners;
 • detachering milieuhandhavers;
 • integrale toetsingen;
 • geurtoetsen;
 • luchtkwaliteit;
 • ATEX en explosieveiligheid.