Verzuimbegeleiding

Elke werkgever kan te maken krijgen met ongevallen of ziekteverzuim. Zodra een werknemer wegens ziekteverzuim niet in staat is om te werken is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) van toepassing. De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om de arbeidsongeschiktheid in Nederland terug te dringen.

De werkgever is volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers en de werknemers zijn verplicht om mee te werken. Wanneer een werkgever of werknemer zich niet aan hun verplichtingen houden kunnen er financiële sancties volgen. Het is hierbij niet van belang of de werkgever schuld heeft aan het ziekteverzuim, een werknemer dient altijd door de werkgever geïntegreerd te worden.

AMVM Advies is de ideale partner op het gebied van verzuimbegeleiding. Wij werken nauw samen met verschillende verzuimverzekeraars waardoor wij de arbodienstverlening voor u op maat kunnen maken. Wat betreft verzuim kan AMVM Advies u helpen met de volgende activiteiten:

  • verzuimbegeleiding en registratie;
  • contracten met bedrijfsartsen
  • advies en ondersteuning bij verzuim;
  • preventief medisch onderzoek/ periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  • medische keuringen;
  • biologische monitoring;
  • ondersteuning en begeleiding casemanager;
  • detachering casemanager.