Arbeidsveiligheid

Niets is op de werkplaats zo belangrijk als veiligheid. En dat zit niet alleen in het werken met de juiste middelen en volgens procedures, het gaat vooral om veilig gedrag. In dat kader is een arbomanagementsysteem onmisbaar. De certificering zorgt ervoor dat de veiligheid wordt vergroot en de kwaliteit ervan gewaarborgd. Werkinstructies moeten helder zijn en op de goede manier (opnieuw) worden gecommuniceerd. De certificeringen zijn er niet voor niks, ze vergroten de veiligheid. En daar zijn zowel werkgevers als werknemers samen voor verantwoordelijk.

Arbo en veiligheid: een arbomanagementsysteem

Bij een gezonde werkomgeving komt meer kijken dan alleen veiligheid. Het welzijn van medewerkers speelt daarin ook een belangrijke rol. Met een arbomanagementsysteem zorg je voor de juiste evaluatie, beoordeling en continue verbetering hiervan. Dat komt niet alleen de veiligheid op de werkvloer ten goede, de kwaliteit wordt tevens verbeterd.

Met een veiligheidsmanagementsysteem of arbomanagementsysteem zorg je ervoor dat de veiligheid binnen het bedrijf wordt geborgd en verbeterd volgens een specifieke norm. Het laat daarnaast zien dat de gezondheid en het welzijn van medewerkers heel serieus wordt genomen. Dat heeft veel voordelen: het kweekt intern begrip, helpt bij de werving van nieuw personeel, heeft een positieve invloed op je reputatie, kan een pré zijn in offerterondes.