Asbestherkenning

Asbest werd tot 1994 regelmatig gebruikt in onder andere bouwwerken (waaronder woningen), industriële installaties en bij de aanleg van wegen. Deze gevaarlijke stof moet echter met beleid worden behandeld. Voor medewerkers die regelmatig (kunnen) worden blootgesteld aan asbest is het belangrijk om op de hoogte te blijven over de eisen rondom de omgang met asbest. Daarom organiseren wij scholing op het gebied van asbestherkenning.

Cursus asbestherkenning

Tijdens de cursus asbestherkenning leert de cursist:

  • Wat de eigenschappen en gezondheidsrisico’s zijn van asbest
  • Welke producten en materialen asbest (kunnen) bevatten
  • Welke (gevaarlijke) handelingen kunnen leiden tot blootstelling aan asbest
  • Wat is het belang van preventief onderzoek
  • Welke procedures zijn belangrijk wanneer er blootstelling plaatsvindt
  • Hoe ga je om met asbest in het algemeen: controle en bescherming
  • Noodsituaties: het juiste gebruik van ademhalingsapparatuur
  • Welke ontsmettingsprocedures zijn er specifiek voor asbest?
  • Op welke manier kan asbest veilig worden verwijderd?
  • Welke eisen worden gesteld aan medisch toezicht?

Interesse in een cursus asbestherkenning voor je medewerkers? Neem contact met ons op!