Brandveiligheid

Ben je als ondernemer eigenaar of gebruiker van een gebouw? Dan heb je tevens de verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid en brandpreventie. Want voorkomen is beter dan genezen.

Regels voor brandveiligheid

De regels voor brandveiligheid staan omschreven in het Bouwbesluit. Daar worden onder andere voorschriften genoemd voor het voorkomen van brand en de regels rondom de opslag van brandgevaarlijke en brandbare stoffen. Daarnaast worden er eisen gesteld aan het pand: hoe zijn de vluchtroutes en op welke plekken zijn de blusmiddelen geplaatst. Allerlei maatregelen die erop gericht zijn om een werkomgeving zo veilig mogelijk te houden. De regels waaraan voldaan moet worden zijn afhankelijk per situatie, branche en functie van het gebouw. Zo zijn er zeer specifieke regels voor de opslag van brandgevaarlijke stoffen, maar bijvoorbeeld ook voor de vluchtroutes in een zorginstelling. Bij AMVM adviseren we bedrijven en instellingen over brandveiligheid.