Milieu & Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema voor zowel consumenten als producenten. Steeds vaker wordt binnen organisaties dan ook gekozen voor een duurzamere manier van ondernemen, waarbij meer aandacht is voor het milieu en de CO2 footprint. Daarbij staan People (medewerkers en afnemers), Planet (de omgeving en het milieu) en Profit (invloed op omzet en winst van het bdrijf) centraal. De meeste organisaties zijn actief bezig met het reduceren van hun impact op het milieu. AMVM helpt daarbij.

Duurzamer ondernemen

Pak duurzaamheid slim aan, zodat je hiervan op alle vlakken op de lange termijn profiteert. Daarvoor is een duidelijke aanpak nodig, waarin alle aspecten rondom duurzaam ondernemen staan beschreven. Zo’n plan van aanpak helpt bovendien bij de interne communicatie richting medewerkers en de externe communicatie naar klanten en leveranciers. Het resultaat is een aantoonbaar lagere CO2 footprint, minder milieubelasting, een grotere betrokkenheid van medewerkers, voordelen bij aanbestedingen en een positiever imago. Wie duurzaam ondernemen serieus neemt, is de concurrent op alle vlakken een stap voor. Bovendien draagt het bij aan de klanttevredenheid.