Arbeidsveiligheid

Niets is op de werkplaats zo belangrijk als veiligheid. En dat zit niet alleen in het werken met de juiste middelen en volgens procedures, het gaat vooral om veilig gedrag. In dat kader is een arbomanagementsysteem onmisbaar. De certificering zorgt ervoor dat de veiligheid wordt vergroot en de kwaliteit ervan gewaarborgd. Werkinstructies moeten helder zijn en op de goede manier (opnieuw) worden gecommuniceerd. De certificeringen zijn er niet voor niks, ze vergroten de veiligheid. En daar zijn zowel werkgevers als werknemers samen voor verantwoordelijk.

 

Arbo en veiligheid: een arbomanagementsysteem

Bij een gezonde werkomgeving komt meer kijken dan alleen veiligheid. Het welzijn van medewerkers speelt daarin ook een belangrijke rol. Met een arbomanagementsysteem zorg je voor de juiste evaluatie, beoordeling en continue verbetering hiervan. Dat komt niet alleen de veiligheid op de werkvloer ten goede, de kwaliteit wordt tevens verbeterd.

Met een veiligheidsmanagementsysteem of arbomanagementsysteem zorg je ervoor dat de veiligheid binnen het bedrijf wordt geborgd en verbeterd volgens een specifieke norm. Het laat daarnaast zien dat de gezondheid en het welzijn van medewerkers in het algemeen heel serieus wordt genomen. Dat heeft veel voordelen: het kweekt intern begrip, helpt bij de werving van nieuw personeel, het kan een pré zijn in offerterondes en een positieve invloed hebben op je reputatie.

 

Arbo en veiligheid, dit doet AMVM:

• CE markering machines
• ISO 45001 certificering
• VCA certificering
• VCU certificering
• Veiligheidsladder
• Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
• Procesveiligheid
• Betrokkenheid bij het opstellen van een V&G-plan
• Ongevalsonderzoek (Tripod-methodiek)
• Betrokkenheid bij het opstellen van een HAZOP/HAZID
• Het opstellen van Integraal Veiligheidsplannen
• Het uitvoeren van werkplekinspecties
• Het opstellen van een Taak-risico-analyse (TRA)
• Het uitvoeren ATEX-onderzoek