MANAGEMENT

Steeds meer organisaties willen kunnen aantonen dat zij voldoen aan kwaliteit, duurzaam ondernemen of andere aspecten welke binnen een organisatie belangrijk worden gevonden. Dit kunnen zowel vereisten zijn binnen de organisatie zelf als vereisten van bepaalde klanten. Daarnaast is het soms voor bedrijven verplicht om bepaalde certificaten te hebben en op de juiste manier te onderhouden. Bekende voorbeelden zijn onder andere de ISO-normeringen.

Verder krijgen groeiende organisaties vaak te maken met veel werk waar niet altijd genoeg mankracht voor aanwezig is. Dit kan als gevolg hebben dat taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, Arbo en milieu niet de juiste aandacht krijgen.

AMVM Advies is uw ideale partner bij het opzetten en implementeren van verschillende certificeringen. Door de juiste ervaring en expertise kan uw organisatie beschikken over de certificeringen die van belang zijn. AMVM Advies biedt continue ondersteuning zodat certificaten behouden blijven en dat externe audits minder invloed hebben binnen uw organisatie.

Verder kan AMVM Advies op het gebied van veiligheid, Arbo en milieu uw zorg uit handen nemen en de bedrijfsprocessen optimaliseren. AMVM Advies beschikt over verschillende professionals die uw organisatie kunnen steunen en adviseren.

AMVM Advies is de ideale management partner op de volgende gebieden:

  • opzetten en implementatie van systeemcertificeringen (ISO 9001, HKZ, etc.);
  • opzetten en implementatie van proces- of productcertificeringen (BRL’s, SCA, etc);
  • uitvoeren van (integrale) interne audits;
  • advies en ondersteuning bij veranderingsprocessen;
  • detachering KAM/EHS manager.