V&G Coördinator

V&G coördinator zorgt voor de coördinatie en advisering op het gebied van veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase van een project en is verantwoordelijk voor het actueel houden van een V&G plan. Een goede V&G coördinator is nodig bij nieuwbouw of verbouw van bouwwerken. Volgens het Arbobesluit ben je als uitvoerende partij verplicht om een V&G coördinator uitvoeringsfase aan te stellen. Daarmee waarborg je een veilige samenwerking op de locatie en wordt toezicht gehouden op de geldende veiligheidsregels.

Met een V&G coördinator van AMVM voldoe je als uitvoerende partij aan de verplichtingen van het Arbobesluit en draag je zorg voor een goede en veilige samenwerking tussen alle uitvoerende partijen op de projectlocatie conform de geldende veiligheidsregels.